วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2559

แบบสำรวจความต้องการมีงานทำระหว่างเรียน 26/8/59
เกณฑ์การขอรับทุนคุณนำชัย กฤษณาสกุล 28/6/59
ใบสมัครสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 25/4/59
ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2559 20/4/59
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด รับสมัครงาน 7/4/59
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 7/4/59
หลักเกณฑ์และมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558 7/4/59
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 7/4/59
บทลงโทษนักศึกษาที่กระทำฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ พ.ศ.2558 7/4/59
ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ "เยวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ" 18/3/59